ίκκος

(5oς αι. π.Χ.). Αθλητής και δάσκαλος της γυμναστικής από τον Τάραντα. Αναφέρεται εγκωμιαστικά από τον σύγχρονό του, Πλάτωνα, και αργότερα από τον Παυσανία, ο οποίος τον θεωρούσε τον άριστο από τους γυμναστές της εποχής του. Ήταν ο πρώτος που εφάρμοσε διαιτολογική υγιεινή για τους αθλητές.
* * *
ἴκκος, ὁ (Α)
ο ίππος.
[ΕΤΥΜΟΛ. Παράλλ. τ. τού ίππος
τα -κκ- τής λ. ανάγονται πιθ. σε *-kkw- (IE ρίζα* ekwo- «άλογο») και αποτελούν εκφραστικό αναδιπλασιασμό, ο οποίος εμπόδισε τη μετατροπή τοὑ χειλοϋπερωικού *kw σε -π- (βλ. και λ. ίππος)].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Ἴκκος — masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἴκκον — Ἴκκος masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἴκκου — Ἴκκος masc gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἴκκῳ — Ἴκκος masc dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ionic Greek — was a sub dialect of the Attic Ionic dialectal group of Ancient Greek (see Greek dialects).Ionic (or Ionian) dialect appears to have spread originally from the Greek mainland across the Aegean at the time of the Dorian invasions, around the 11th… …   Wikipedia

  • ίππος — I Μονάδα μέτρησης της ισχύος που συμβολίζεται με CV (γαλλικά, Cheval Vapeur) ή HP (αγγλικά, Horse Power). H μονάδα CV χρησιμοποιείται κυρίως για τη μέτρηση ισχύος μηχανών και ισούται με 75 χιλιογραμμόμετρα ανά δευτερόλεπτο ή 736 W. Ο βρετανικός ι …   Dictionary of Greek

  • Ionische Sprache — Verbreitungsgebiet der griechischen Dialekte um 400 v. Chr. Ionisch in Blau. Das Ionische ist ein Dialekt des Altgriechischen, der vom Stamm der Ionier gesprochen wurde. Das Verbreitungsgebiet des Dialekts umfasste die Westküste Kleinasiens, die… …   Deutsch Wikipedia

  • Ionisches Griechisch — Verbreitungsgebiet der griechischen Dialekte um 400 v. Chr. Ionisch in Blau. Das Ionische ist ein Dialekt des Altgriechischen, der vom Stamm der Ionier gesprochen wurde. Das Verbreitungsgebiet des Dialekts umfasste die Westküste Kleinasiens, die… …   Deutsch Wikipedia

  • Indo-Européen Commun — Pour les articles homonymes, voir Indo européen. Indo européen Langues indo européennes Albanais | Anatolien Arménien | Balte …   Wikipédia en Français

  • Proto-indo-européen — Indo européen commun Pour les articles homonymes, voir Indo européen. Indo européen Langues indo européennes Albanais | Anatolien Arménien | Balte …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.